top of page

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden

 • Alle klachten van leveringen en plaatsingen moeten met een aangetekend schrijven binnen de acht dagen na uitvoering toekomen op de zetel van de vennootschap.

 • Betaling: Voorschot te betalen bij opmeting : 25% , 70% juist voor de plaatsing & overige 5% als alle werken zijn afgerond

 • Werklieden in daguren worden aangerekend, vanaf vertrek tot aankomst in het werkhuis, aan het loon van de dag.

 • Bestelde goederen worden nooit terug genomen of omgeruild.

 • Eerste offerte is gratis, vanaf de tweede komt er een kost bij van 55€ ex BTW wat van de factuur van de realisatie wordt afgetrokken.

 • De koper ontbindt de verkoper van ieder verhaal aangaande de vergunning van stedenbouw volgens de wet van 29.3.1962 art. 44 en 22.12.1970.1 cijfers 2,3,4,5,6.

 • Bij levering van goederen kunnen leveringskosten aangerekend worden.

 • De koper verklaart op eigen verantwoordelijkheid de toe te passen taksen. Indien wordt verklaard dat de goederen bestemt zijn voor privé gebruik, mogen deze niet dienen voor beroepsgebruik of verkoop.

 • Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, te Mol voor de vervaldatum. Iedere andere betaling door de koper geschiedt op zijn verantwoordelijkheid.

 • Sleutels die nog in ons bezit zouden zijn na de werken, dienen ten laatste 1 maand na betaling afgehaald te worden. Na deze datum, zijn wij niet meer verantwoordelijk voor eventueel verlies hiervan.

 • De goederen blijven onze volledige eigendom tot volledige betaling ervan, eventuele verwijlintresten en strafbeding inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 B.W. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom en retentie, zullen alle risico’s betreffende het goed aan de koper zijn overgedragen.

 • Facturen, niet betaald op hun vervaldag, zullen verhoogd worden met 15% per factuur. Het niet uitvoeren van de totaliteit van een bestelling, stelt de betaling van de gedeeltelijke bestelling niet uit

 • Voor alle betwistingen is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd.

 • De datum van leveren of plaatsing van goederen is enkel ten titel van inlichting, maar niet bindend in onze overeenkomst. Er kan geen schadevergoeding geëist worden indien de levering of plaatsing geschiedt na de vooropgestelde datum.

 • Onze prijzen en constructies kunnen zonder voorbericht gewijzigd worden. Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens geschiedt enkel bij wijze van inlichtingen en brengt geen verbintenissen met zich mee.

HG Constructies

HG Constructies is gespecialiseerd in PVC, aluminium ramen & deuren

bottom of page